top of page
Brand ID
Näyttökuva 2021-3-12 kello 19.37.41.pn

VERKKOSIVU-UUDISTUS

Näyttökuva 2021-3-12 kello 19.37.41.pn

BRAND ID GROUP

Teollisuuskonserni Brand ID Groupissa haluttiin strategiaa ja kasvutavoitteita tukevia, aktiivisia ja suunnitelmallisia markkinoinnin tekoja. 

Kartoitin kohderyhmät, valitsin strategisesti keskeiset kanavat ja suunnittelin markkinoinnin vuosikellon, jonka avulla markkinoinnin tekeminen sai suunnan ja rytmin.

 

Vedin useita uudistusprojekteja ja kampanjakokonaisuuksia samanaikaisesti ja osallistuin johtoryhmän jäsenenä koko yrityksen toiminnan kehittämiseen Lean-filosofian mukaisesti. 

Seurasin markkinoinnin päivittäistä tekemistä mittareilla, jotka käytiin läpi johtoryhmässä kerran kuukaudessa. Mittarit ovat kaiken tekemisen tinkimätön ohjuri. 

Strategiaa tukevalla säännöllisellä markkinoinnilla esimerkiksi someseuraajien määrä kasvoi yli 400%, uutiskirjeen tilausmäärät kasvoivat yli 200% ja markkinoinnin tuottamien liidien määrä moninkertaistui. 

Sataedu
Näyttökuva 2021-3-12 kello 21.29.35.pn

SATAEDU

Toisen asteen ammatillinen oppilaitos Sataedu kouluttaa niin peruskoulunsa päättäneitä nuoria, kuin ammatinvaihtoa tai lisäosaamista kaipaavia aikuisopiskelijoita. Sataedun haasteena ovat toisistaan voimakkaasti poikkeavat kohderyhmät ja heidän tavoittamisensa kustannustehokkaasti. Markkinoinnissa oli myös päällekkäisyyksiä ja tekeminen oli siiloutunut koulutusaloittain koko organisaation yhteisen markkinoinnin jäädessä vähäiseksi. 

Toteutin Sataedulle lukuisia monikanavaisia mainoskampanjoita, joissa keskityin datan tarkkaan analysointiin. Kampanjoiden tuloksia analysoimalla selvitimme tehokkaimmat kanavat kullekin kohderyhmälle. Säästimme selvää rahaa, kun voimme datan perusteella keskittää markkinointiponnistukset sellaisiin kanaviin, jotka todistettavasti saivat aikaan haluttua liikennettä verkkosivuille ja hakuja koulutuksiin. 

Tehostin sisältöjen kierrätystä eri kanavissa maksimoiden sisällöntuotannosta saatavaa hyötyä. Keskityin sisällöntuotannossa yksittäisten erillisten toimenpiteiden sijasta sisältöön, jota voidaan hyödyntää pitkäkestoisesti ja monikanavaisesti Sataedun kaikissa kanavissa. 

Datajohtoisesti toimintaa kehittämällä saavutimme esimerkiksi somemarkkinoinnissa 8kk seurantajaksolla lähes 70% kasvun mainosten näkyvyydessä CPM-hinnan ollessa 25% aikaisempaa alhaisempi. Yhteistä markkinointia lisäämällä Sataedun medianäkyvyys oli alkuvuonna 2021 yli 50% suurempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. 

Viestintävahvistin
Näyttökuva 2021-3-14 kello 17.05.47.pn

VIESTINTÄVAHVISTIN OY

Viestintävahvistin on vuonna 2020 perustettu viestintäalan yritys, jolla oli uudet verkkosivut ja logo. Tarjousten, esitysten, palvelusivujen ja mainoskampanjoiden visuaalinen ilme oli kuitenkin hajanainen. Yrittäjä joutui tekemään jokaisen tarjouksen ja palvelukuvauksen aina nollasta. Tähän meni paljon aikaa eikä yhdenmukaista brändi-ilmettä ollut.

 

Rakensin Viestintävahvistimelle visuaalisen ilmeen ja graafisen ohjeistuksen, jota käytetään niin markkinoinnissa, esityksissä valmennuksissa kuin tarjouksissakin.

 

Yhdenmukaistin ja suunnittelin verkkosivujen palvelukuvausten visuaalisen ilmeen, joka tuki valittua värimaailmaa ja logoa. Rakensin palvelukuvaus- ja referenssisivut Viestintävahvistimen verkkosivuille.

 

Loin Viestintävahvistimen tarjous- ja esityspohjat, jotka ovat helposti muokattavia ja monistettavia.

 

Suunnittelen Viestintävahvistimen mainosten visuaalisen ilmeen ja rakennan kampanjat. Päivitän verkkosivuja säännöllisesti. Taitan ja suunnittelen myös erilaisia oppaita, Check listeja ja referenssisivuja.

bottom of page